השתלמות מיקרובליידינג/ מיקרושיידינג – בעלות תעודה בלבד

2,500.00